Så fungerar en autoklav

Det är otroligt viktigt att alla instrument som används av läkare, kirurger och tandläkare är rena och fria från både bakterier och virus. Och för att de ska bli fria från mikrober, blodrester och smittsamma partiklar måste de rengöras på ett visst sätt.

Ofta kan man tro att det endast räcker med att diska, rengöra och använda sig av starka bakterie- och virusdödande medel, men så är det inte.

För att instrumenten ska vara så rena som möjligt bör man förutom att rengöra dem med olika medel, även se till att sterilisera verktygen. Detta innebär att verktygen och instrumenten behöver utsättas för väldigt höga temperaturer för att kunna döda alla olika virus och mikroorganismer. Detta görs för att minska smittspridningar av olika sjukdomar där mikroorganismerna och virussporerna kan leva vidare trots starka rengöringsmedel.

Vad är en autoklav?

En autoklav är ett steriliseringsverktyg som hjälper till att effektivt döda mikroorganismer, sporer, bakterier och virus. Autoklaven är i form av en ugn som har en väldigt hög värme där man kan sterilisera och rengöra sina instrument och verktyg på ett väldigt säkert och effektivt sätt. Ofta brukar man se till att sterilisera instrumenten och verktygen under en längre tid, det kan vara allt från en halvtimme upp till flera timmar.

Anledningen till att man behöver en sådan “ugn” är för att mikroorganismer och sporer inte klarar av att leva länge under så höga temperaturer.

När de utsätts för så hög värme kommer dessa att dö ut och man slipper då rester av både patogena och icke-patogena mikroorganismer.

Olika typer av autoklaver

Det finns olika typer av autoklaver och kategorier för autoklaverna. De är konstruerade för att klara av och sterilisera olika typer av material. Därför är vet viktigt att ta reda på vilken autoklav som kommer att passa ändamålet bäst.

Klass B-autoklaver

De flesta autoklaver på marknaden klarar av glas, metall, textiler, plast och annat. Men vilken man bör välja beror hur det som ska steriliseras är förpackat.

En klass B-autoklav anses vara ett pålitligt val som passar utmärkt för att även sterilisera den sortens material som kräver en djup genomträning. Det kan till exempel vara kablar, slangar eller porösa material. B-autoklaven används även för att sterilisera förpackat material.

Klass N-autoklaver

Den här typen av autoklaver tränger sig inte igenom lika djupt som klass B-autoklaver gör och är därför avsedda för främst oförpackade instrument och verktyg. Klass N-autoklaver är den typen av autoklaver som mest används inom skönhetsvård och sjukhus för att rengöra de olika instrument som används.