Anlita rörläggare till VVS arbeten

En rörläggare är samma som en rörmokare – hen utför alla typer av VVS-arbeten med rör i våtrum, eller andra rum där de finns rör. Det innebär arbeten med rör där vatten leds, men även arbeten med gasledningar. En rörläggare kan också svetsa, installera värmepumpar och utföra mycket mer inom VVS som din rörmokare. Ska man renovera eller bygga nytt, har man många fördelar med att anlita rörläggare och vissa arbeten får endast utbildade rörläggare utföra.

Säkra våtrum med en rörläggare

Om man ska renovera ett badrum är det viktigt att alla rören blir rätt installerade och att också rätt rör används. Enligt regler är det alltid en certifierad och utbildad rörläggare som endast får utföra arbeten med rör i alla typer av våtrum därför är det alltid bäst att anlita en rörläggare till en badrumsrenovering för att få arbetet korrekt utfört. När man anlitar kunniga rörläggare kan man också få en bedömning av rören. En rörläggare kan se om de befintliga rören måste bytas ut och om man eventuellt kan behöva göra ett helt stambyte. Fördelen med att anlita en kunnig och utbildad rörläggare till badrumsrenoveringen är att man sedan kan vara säker på att ingen oväntad läcka som ska skapa mögel och fuktskador uppstår.

Rörläggare för installationer

Precis som med våtrum så måste en installation av gasspis, värmepannor eller annat inom VVS installeras fackmannamässigt av en rörläggare. Detta gäller både för säkerheten och för att många försäkringar inte gäller om man installerar VVS-arbeten själv. Har man ett hus eller en bostadsrätt så är det viktigt att man på papper kan visa upp att en rörläggare har utfört arbeten med VVS när man säljer bostaden. Ska man skaffa sig en värmepump, bergvärme, golvvärmesystem eller pumpar för markvärme, ska man anlita en rörläggare till dessa installationer. Då får man ett välfungerande system som kan värma upp ett helt hus och många firmor med rörläggare kan ge trygga garantier på alla arbeten.

Om det uppstår akuta vattenläckor

Utan rörläggare skulle det blir svårt att åtgärda akuta vattenläckor som kräver snabb åtgärd. De flesta firmor som erbjuder olika tjänster med rörläggare kan alltid snabbt rycka ut om olyckan är framme med en vatten- eller gasläcka. Det kan till exempel handla om ett element som börjar läcka mycket vatten, eller ett trasigt rör i bostaden som snabbt kan orsaka översvämning och vattenskador. En rörläggare har stor kunskap om hur mankan snabbt lokalisera var läckan är om den inte är synlig och kan snabbt stoppa den. Anlitar man rörläggare kan man alltid vara trygg med välfungerade rör till gas, värme och vatten.