3 saker du inte visste om elektriker 

Elektriker är en viktig del av den moderna världen – elektrikerngöteborg.se/. Deras arbete är en avgörande del av vårt samhälle, alltifrån att bygga infrastruktur, hålla lamporna tända, reparera vitvaror och mycket mer. Men många av oss har förutfattade meningar om elektriker. I den här artikeln har vi sammanställt tre saker du inte vet om elektriker. 

 1. Det finns olika typer av elektriker

När man föreställer sig en elektriker, så brukar man oftast associera denne som en yrkeskunnig person som åtgärdar elfel onsala eller installerar uttag och liknande. Men faktum är att det finns flera olika typer av elektriker. Alla har sina egna specialkunskaper inom olika elområden och kan hjälpa dig på olika sätt. Elektriker kan delas in i fem olika grupper: serviceelektriker, installations- och montör- elektriker, industrielektriker, distributionselektriker, samt montörer och tekniker. 

 • Serviceelektriker – Jobbar främst inom offentliga och privata byggnader och installerar, reparera eller felsöker elsystem. 
 • Installations- och montörelektriker – Arbetar som montörer och utför elinstallationer och andra elarbeten enligt elföretagets egenkontrollprogram. 
 • Montörer och tekniker – Är en slags “mellanhand” mellan elektriker och projektledarna i ett byggprojekt. De arbetar främst med att planera, leda och driva elinstallationer. 
 • Industrielektriker – Arbetar med elarbeten relaterade till industrier, exempelvis inspektion och reparation av maskinkomponenter och maskiner. 
 • Distributionselektriker – Jobbar med uppbyggnad, underhåll och reparationer inom ledningsnätet. 
 1. Elektriker har genomgått en gedigen utbildning

Många tror att det är lätt att bli elektriker och att man bara behöver genomgå en liten kurs. Detta kunde inte vara längre än så från sanningen. I Sverige är yrket reglerat och enligt svenskt lag måste en elektriker ha en auktorisation eller annat formellt erkännande för att få jobba med elarbeten. För att bli en auktoriserad elinstallatör i Sverige måste man ansöka det hos Elsäkerhetsverket. Denna myndighet ställer ett utbildningskrav och ett krav på praktisk erfarenhet för alla ansökande. Vanligtvis pågår utbildningen i cirka två år, där elektriker både har en skolförlagd utbildning, yrkesprov och praktiskt arbete. Efter examen måste elektrikern börja jobbet som lärling. Denna lärlingstiden är cirka 1600 timmar, där de första av 720 timmarna är en så kallad “ömsesidig” prövotid. 

 1. Elektriker får inte arbeta med alla elarbeten

När en elektriker har blivit auktoriserad, så får hen arbeta inom ramen av elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Detta kontrollprogrammet dikterar alltså vilka typer av elarbeten som personen får utföra åt företagets räkning. Därtill så finns det olika typer av auktorisationer, alltifrån fullständig auktorisation, auktorisation lågspänning, begränsad auktorisation och mer. Dessa typer av behörigheter påverkar vilka jobb elektrikern har rätt att arbeta med. 

Sammanfattning 

Idag har många en förutfattat mening av vad elektriker är och vad de arbetar med. I den här artikeln har vi brutit ner dessa förutfattade meningar genom att sammanställa en lista med tre saker som folk vanligtvis inte vet om.  

Detta inkluderade att: 

 • Det finns olika typer av elektriker som utför olika arbeten, alltifrån industrielektriker som jobbar inom industrier, serviceelektriker som installerar elsystem till montörer som fungerar som en slags mellanhand. 
 • Elektriker har genomgått gedigen utbildning och har en praktisk erfarenhet – innan de kan bli auktoriserade. 
 • Auktoriserade elektriker får enbart utföra elarbeten inom ramen av elinstallationsföretags egenkontrollprogram.