Vikten av taksäkerhet vid takarbete 

När det är dags att genomföra någon form takarbete är det många saker att hålla koll på. Taket är en farlig arbetsplats som kan orsaka svåra skador om det inte hanteras på rätt sätt. För att utföra säkert takarbete måste man ha koll på alla regler som gäller! 

 

Fastighetsägarens ansvar vid takarbete 

Det som är värt att nämna är att det alltid är fastighetsägarens ansvar att se till taksäkerheten är på topp och följer alla existerande lagar och regler. Faktum är att fastighetsägaren ansvarar både för de som vistas på taket eller under det. Bristande taksäkerhet kan nämligen innebära en stor risk även för de som befinner sig under taket. 

 

Taksäkerhet vid takarbete 

Om en entreprenör behöver arbeta på taket, exempelvis för snöröjning, reparation eller sotning – är det av största vikt att fastighetens säkerhetsutrustning är godkänd. Av den anledningen bör samtliga fastighetsägare regelbundet se över sitt taks skick och säkerhet med GBGTAKOCHFASAD.se, framförallt innan personer ska arbeta eller vistas på taket. Om en takarbetare ska anlitas kan det vara svårt att hitta någon som åtar sig jobbet om du inte kan visa på att ditt tak är säkert att vistas på. 

 

Anlita takarbetare 

Om du ska anlita en firma för att utföra takarbete av något slag gäller det att ha full koll på aktören du anlitar. Den som beträder ett tak bör alltid ha stor kunskap inom taksäkerhet samt vara kunnig inom takarbete. Av säkerhetsskäl gäller det att ha full koll på vad man sysslar med och inte ge sig på något arbete man inte mästrar. De som utför arbete på ditt tak bör ha relevant utbildning inom takarbete för att kunna arbeta säkert och utföra korrekt service. För att arbeta säkert bör de även arbeta med säkerhetsutrustning i form av fallskyddslina och kroppssele. Detta är särskilt viktigt om det är ett stort och högt hus. Om du som fastighetsägare sköter din taksäkerhet korrekt möjliggör det för en takläggare eller takarbetare att enklare och mer säkert arbeta på ditt tak. Genom att i sin tur alltid anlita professionella och etablerade aktörer när du behöver utföra arbete på din fastighet säkerställer du dessutom att jobbet blir gjort på rätt sätt. Genom dessa metoder kan du säkerställa att ditt tak håller hög kvalité och följer gällande lagar och regler. På så sätt kan du minimera risken för olycksfall både på taket och under taket. Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som ansvarar för att ditt tak är säkert att vistas på!