Viktig ved kjøp av båthenger 

Det er mange ting du må tenke på ved valg av båthenger. Først og fremst må du forsikre deg om at hengeren er egnet til båten din. Dersom du kjøper ny båt, er det ikke sikkert du kan bruke den gamle båthengeren din. Det gjelder spesielt dersom den nye båten er større enn den gamle. Når du selger en båt kan det derfor være lurt å selge båten og hengeren sammen, og heller kjøpe ny henger som egner seg for den nye båten. 

 

Vekt, lengde og bredde 

Sørg for at Båttralle & båthengeren passer til båten. Det vil si at hengeren skal tåle båtens last, med alt utstyr som skal være montert på båten – for eksempel motor. Legg gjerne til en ekstra sikkerhetsmargin på minst 10 % av båtens totalvekt. Husk å ta med drivstoff i vektberegningen. Enkelt sagt skal hengeren være godkjent for en høyere nyttelast enn båtens totalvekt.  

Lengde og bredde på hengeren må selvsagt også tilpasses båten. Hengeren bør helst være litt lengre enn selve båten. Hvis båten stikker mer enn 1 meter utenfor tilhengeren, må den merkes etter gjeldende forskrifter. Bredden på hengeren kan ikke være mer enn 2,55 meter dersom den skal brukes på offentlig vei. 

Sjekk førerkortet ditt 

Naturligvis må du, eller den som skal kjøre bilen, ha gyldig førerkort for den aktuelle hengeren. Dette kan du finne informasjon om på Vegvesenets nettsider. Nå som det har kommet nye regler for trekking av tung last kan det hende du må ta et obligatorisk kurs før du kan kjøre med båthengeren din. Dersom du kjører med tyngre last enn førerkortklassen din tillater, vanker det bot. 

Det er totalvekten av bil + henger med last som teller. Er totallasten på under 3 500 kg, kan du kjøre med vanlig førerkort klasse B. Det er for tyngre last du trenger det nye kurset. Unntaket er dersom hengeren har en tillatt totalvekt på maksimalt 750 kg. Da kan du kjøre den med førerkort klasse B, selv om totalvekten av bil og henger overstiger 3 500 kilo.  

Dersom du skal trekke en tyngre henger trenger du et kurs som går over 7 timer. Dersom vekten blir enda tyngre, trenger du førerkort klasse BE for å kjøre. I tillegg må du sjekke bilens vognkort, for å forsikre deg om at hengervekten ikke overskrider bilens lovlige hengervekt. Alt dette finnes det god informasjon om hos Vegvesenet. Alternativt kan du snakke med båtforhandleren for å få gode tips om valg av riktig båthenger.