Vad gör en naprapat?

En naprapat är expert på muskler och leder och på dom besvär som kan uppstå med dessa. Arbetsuppgifterna skiljer sig från patient till patient, då någon behöver djupgående behandling och någon annan rehabilitering. Det är ett varierande jobb som minst sagt kräver sin expertis. Nedan kan du läsa mer om yrket och några av dom behandlingsformer som används.

Undersökning och diagnos

Det en naprapat gör vid ett första möte med en patient är att lyssna på hur denne upplever sina besvär. Man tar även hänsyn till patientens allmäntillstånd för att försäkra sig om att inget mer allvarligt ligger bakom smärtan.

Undersökningen går på det stora hela ut på att de känner igenom patientens kropp med sina händer. Olika tester genomförs där bland annat muskelstyrka och rörlighet kontrolleras, för att hitta var smärtan kommer ifrån. När felet hittats kan naprapaten ställa en diagnos och upprätta en form av individuell behandlingsplan.

Behandling och rehabilitering

En naprapat har alltså sitt expertområde inom muskler och leder och olika typer av behandlingar utgör det mesta av arbetet. Även rehabilitering och förebyggande åtgärder förekommer och man arbetar ofta långsiktigt och vid flera olika tillfällen.

Vanliga behandlingsformer

En naprapat besitter stora kunskaper om kroppens uppbyggnad och kan därmed tillämpa en lämplig behandling utifrån vad som är fel. Det finns många olika behandlingsformer nom naprapati, varav några är vanligare än andra. Nedan kan du läsa mer om några av dom vanligare.

Ledmanipulation

Sitter problemet i en eller flera leder används en behandling som kallas för ledmanipulation. Det innebär att de, med hjälp av sina händer, drar isär ledytorna med ett snabbt ryck.

Muskeltöjning

I dom fall där problemet sitter i en muskel istället för en led används så kallad muskeltöjning. Det görs när rörligheten i lederna har försämrats till följd av spända muskler. Behandlingen påminner om stretching men istället för att göra det på egen hand är det alltså naprapaten som vrider och vänder på olika delar av kroppen så att musklerna kort och gott töjs.

Massage

Massage är även det en vanlig behandlingsform. Man jobbar då med att mjuka upp musklerna och lösa upp spänningar. En avslappnad muskel leder till att rörligheten ökar.

Triggerpunktsbehandling
En triggerpunktsbehandling går ut på att naprapaten, även här med hjälp av sina händer, trycker på den ömmande muskeln för att lätta upp spänningar. Detta sker såklart efter att ett eller flera problemområden lokaliserats i samband med den första undersökningen.